Phone : +91 180-6650000/01, +91 999 654 0653

CBSE Affiliation No. : 530464

Email : mail@dpspanipatcity.in | admissions@dpspanipatcity.in

Phone : +91 180-6650000/01, +91 999 654 0653

        
        

DPS PANIPAT CITY (2017-2018)

First 20 Positions (Class X)

TOP 20 PERCENTAGES
S. No

Name

Total %
1

DIVYANSHI KHARB

474 94.8
2

DHRUV DEMBLA

472 94.4
3

VIDHI JAIN

469 93.8
4

SOURABH JAIN

466 93.2
5

LOVISHA JINDAL

465 93
6

VIDHI SARDANA

462 92.4
7

KARMAN KAUR

462 92.4
8

KARTIKAY DAHIYA

458 91.6
9

SHIV SANSKAR SACHDEVA

458 91.6
10

SHREY MALIK

458 91.6
11

GARVIT GARG

457 91.4
12

JATIN BANSAL

457 91.4
13

MOHIT JHAWAR

456 91.2
14

MANYA NARANG

454 90.8
15

VISHVENDER TYAGI

453 90.6
16

VIDHI SINGHAL

451 90.2
17

NITIN BAJAJ

450 90
18

ANSH BAJAJ

449 89.8
19

GARISHA SEHGAL

449 89.8
20

Isha Goel

445 89

 

Distinctions
Subject Distinctions Total no of students %
English 111 166 66.87
Hindi 115 166 69.28
Maths 93 165 56.36
Science 75 165 45.45
Social Science 55 165 33.33
French 1 2 50.00
German 1 1 100.00

 

School Toppers
S. No

Name

Marks %
1

RIYA ARORA

485 97

 

Top 3 positions
S. No. Name Marks %
1 REET KUBBA 479 96.8
2 PARTH DEMBLA 482 96.4
3 ARYAN GARG 482 96.4

DPS Panipat City

DPS Panipat City

Copyright© DPS Panipat City 2018.All right reserved. Powered by Edunext Technologies Pvt. Ltd.